ติอต่อ


โทร 032-561-109 ช่องทางสอบถาม เพิ่มเติม ภายในวันเวลาราชการ 08:00-16:00 น.

โทร 032-562-200 ต่อ 105 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือ ต่อ 112 งานผู้ป่วยใน ช่องทางสอบถามข้อมูล ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น.

โทร 032-562-200 ต่อ หมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ

0 ประชาสัมพันธ์

105 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

149 งานทันตกรรม

108 งานผู้ป่วยนอก

109 ห้องเภสัชกรรม

112, 157 งานผู้ป่วยใน

115 งานฝากครรภ์

137 งานประกัน

124 กลุ่มงานเวชปฎิบัติ

144 งานแพทย์แผนไทย