กิจกรรม

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
26 มี.ค. 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณโพธิ์และคุณแดง สมรมิตร ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
26 มี.ค. 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณเพ็ชรนิลและคุณมานะชัย ศรีทัศน์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
8 ธ.ค. 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุุภัณฑ์ฺการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล ผู้ดูแล
8 ธ.ค. 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย ประกาศมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ผู้ดูแล
2 ธ.ค. 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย มอบเงินบริจาคของคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ร่วมเป็นกำลังใจในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จัดทีมออกหน่วยเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ พร้อมนำอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ มอบให้แก่พี่น้องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย และประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 นางทรรศพร และ นายเซ็ม เอนกพรพิบูล และคณะ ร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย๋ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาย้อย การไฟฟ้าเขาย้อย และมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ และร่วมปลูกดอกดาวเรือง ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2560 บริษัท อีซูซุ สงวนไทย ที่ปรึกษาการขาย สาขาเพชรบุรี , สาขาแม่กลอง และสาขาอัมพวา ร่วมบริจาคเครื่อง INFUSION PUMP ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล