ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
19 มี.ค. 2561 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
16 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
15 มี.ค. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ผู้ดูแล
13 มี.ค. 2561 ขอเผยแพร่ร่างโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
29 ม.ค. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ดูแล
4 ม.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
18 ธ.ค. 2560 ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ผู้ดูแล
18 ธ.ค. 2560 รายงานวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อจ้าง ปี 2561 ทั้งหมด ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียด ซื้อยา ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อยา ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อคอมฯ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อวัสดุก่อสร้าง ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดจัดซื้อวัสดุบริโภค ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนจัดจ้างเงินเดือน ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียด แผนงานและแผนโครงการ (เงินบำรุง) ปี 2561 ผู้ดูแล