วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ญาติโยมวัดกำแพงแลง มอบแพมเพิส ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร เครื่องวัดความดันโลหิต ถวายแด่หลวงพ่อวัดกำแพงแลง หลวงพ่อวัดกำแพงแลงให้ความเมตตา มอบให้โรงพยาบาลเขาย้อย
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561


วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ญาติโยมวัดกำแพงแลง มอบแพมเพิส ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร เครื่องวัดความดันโลหิต ถวายแด่หลวงพ่อวัดกำแพงแลง 
หลวงพ่อวัดกำแพงแลงให้ความเมตตา มอบให้โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลเขาย้อย และคณะเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบพระคุณในความเมตตา ของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง