พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกสาขา ทุกอาชีพ
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561


แร็พ Thailand 4.0 
“เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” 
พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง 
ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย
มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย 
มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
ในทุกสาขา ทุกอาชีพ
เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยก้าวไกล