วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเขาย้อยได้ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561


 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเขาย้อยได้ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และเวลา 06.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ปล่อยตัวขบวนวิ่ง พร้อมร่วมวิ่งในขบวน โดยเริ่มจากลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี มุ่งสู่ศูนย์รถยนต์มาสด้า,ฟายนาว,บริษัทพรีเมี่ยมเฟล็กซิเบิ้ลจำกัด,โรงแรมเลอเมอ,ปั๊มปตท.หนองชุมพล,อีซูซุสงวนไทย,และส่งคฑาต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ปั๊มบางจาก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประชาชนร่วมวิ่งตลอดระยะเส้นทาง