วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561


 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย