วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 วัดกำแพงแลงและคณะผู้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร9
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561


 

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 
วัดกำแพงแลงและคณะผู้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร9 
ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแก่ภิกษุสามเณร9 รูป 
โรงพยาบาลเขาย้อยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อวัดกำแพงแลง รับมอบข้าวสาร จำนวน 15 ถุง และ 
แพมเพิรส 2 ลังใหญ่ 
โรงพยาบาลเขาย้อยและคณะเจ้าหน้าที่ 
ขอขอบคุณในความเมตตาของท่าน มา ณ โอกาสนี้