โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุุภัณฑ์ฺการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล
โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560


     วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินสด 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุุภัณฑ์ฺการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี