โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณเพ็ชรนิลและคุณมานะชัย ศรีทัศน์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณเพ็ชรนิลและคุณมานะชัย ศรีทัศน์ ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 12,300 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี