โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณโพธิ์และคุณแดง สมรมิตร ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณโพธิ์และคุณแดง สมรมิตร ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี