ขอขอบพระคุณ อาจารย์เลิศ-อาจารย์ยุวนา ศรีเอียง และ ครอบครัว ถวายเครื่องปั่นโลหิต ถังออกซิเจน เครื่องวัดไข้ ราคา 26700 บาท ถวายวัดกำแพงแลง วัดกำแพงแลง มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุ
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2561


ขอขอบพระคุณ อาจารย์เลิศ-อาจารย์ยุวนา ศรีเอียง และ
ครอบครัว ถวายเครื่องปั่นโลหิต ถังออกซิเจน เครื่องวัดไข้ ราคา 26700 บาท ถวายวัดกำแพงแลง
วัดกำแพงแลง มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี