โรงพยาบาลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการและประชาชนทุกท่านช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการและประชาชนทุกท่านช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก