กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรม มหกรรมคัดกรองสภาวะสุขภาพเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำ
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561


กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรม มหกรรมคัดกรองสภาวะสุขภาพเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี