ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
6 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ การดำเนินการตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดึ รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปาดมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
6 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดึ รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปาดมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
31 ต.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ผู้ดูแล
18 ต.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล
17 ต.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ที่ผ่านมา) ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 หนังสือสธ_ 0217-ว3001 (16 ต_ค_ 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 ขอเผยแพร่ EB5 ขอเผยแพร่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB5 ขอเผยแพร่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
12 ต.ค. 2561 คำสั่งปิดและปลดประกาศ ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 คำสั่งมอบอำนาจ 1956-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง) ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการ การเช่า การซื้อ การอบรม และแผนอื่นๆ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผน จ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายรายละเอียดแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2560 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผนงานและแผนโครงการเงินบำรุง ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายะละเอียดแผนจัดจ้างเงินเดือน ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนจัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อคอม ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนกทันตกรรมประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนกทันตกรรม ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล