KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 14 มิ.ย. 2562
ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 27 พ.ค. 2562
ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 27 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 15 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 15 พ.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 14 พ.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 14 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงและจัดทำเอกสาร โรงพยาบาลเขาย้อย 24 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูล และจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย 24 เม.ย. 2562
ประกาศเรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาย้อย 24 เม.ย. 2562
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 24 ขอนำผลการกำกับติดตามแผนป้องกันทุจริตเผยแพร่ให้กับสาธารณชนทราบ 22 มี.ค. 2562
EB 24 ขอรายงานผลกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 22 มี.ค. 2562

กิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย


โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี