KHAOYOI HOSPITAL

จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ประชาชนไว้วางใจประกาศ

ประกาศจ้างนักวิชาการสาธารณสุขนักกายภาพนักจิตวิทยา. 7 พ.ย. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือการรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิตยา เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ 21 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาย้อย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 1 ต.ค. 2562
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อนำผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป 24 ก.ย. 2562
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามแผน planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 24 ก.ย. 2562
ขอเผยแพร่ แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 14 ส.ค. 2562
ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 14 ส.ค. 2562
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ (เฉพาะจ้างเหมาต่อเนื่อง) 9 ส.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผน planfin ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 28 ก.ค. 2562
EB22.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 8 ก.ค. 2562
EB22.4 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 8 ก.ค. 2562

กิจกรรม

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 วัดกำแพงแลงและคณะผู้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร9
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561วัดกำแพงแลงและคณะผู้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร9ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแก่...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย