KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 26 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม 25 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร 30 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 25 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561

กิจกรรม

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทพัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเขาย้อย เพื่อปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ม
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทพัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเขาย้อย เพื่อปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณ คุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูล และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง ที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณคุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูลและห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้งที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อวัดกำแพงแลง นำกล้วยน้ำว้า จำนวนหนึ่งคันรถปิกอัพ มาบริจาคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ขอบพระคุณหลวงพ่อม
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อวัดกำแพงแลง นำกล้วยน้ำว้า จำนวนหนึ่งคันรถปิกอัพ มาบริจาคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ