KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 15 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ร่างโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 13 มี.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการ 29 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ โรงพยาบาลเขาย้อย 4 ม.ค. 2561
ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 18 ธ.ค. 2560

กิจกรรม


โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุุภัณฑ์ฺการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล
โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560

วันที่8 ธันวาคม 2560โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินสด 100,000 บาท...