KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 26 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม 25 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร 30 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 25 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561

กิจกรรม


โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 6.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชกา...

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรม มหกรรมคัดกรองสภาวะสุขภาพเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำ
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรม มหกรรมคัดกรองสภาวะสุขภาพเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี