KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 26 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม 25 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร 30 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 25 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561

กิจกรรม

โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีนายเทียนชัย เจริญศักดิ์ ปลัดอำเภอเขาย้อย เป็นประธานร่วมกับ พญ..อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผอ.รพ.เขาย้อย
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561

วันที่ 25 กรกฏาคม. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย โรงพยาบาลเขาย้อยได้จัดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกและโฟม โ...

โรงพยาบาลเขาย้อย ในวันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวัดกำแพงแลง และทุกท่านที่ร่วมทำบุญบริจาค
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561

แม่ชีบุญสม อรุณเศวก ได้มอบถังออกซิเจน คุณยุวดี สีมันตธรรมกุล ได้มอบแผ่นรองผู้ป่วยติดเตียง บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำก...

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เลิศ-อาจารย์ยุวนา ศรีเอียง และ ครอบครัว ถวายเครื่องปั่นโลหิต ถังออกซิเจน เครื่องวัดไข้ ราคา 26700 บาท ถวายวัดกำแพงแลง วัดกำแพงแลง มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุ
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2561

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เลิศ-อาจารย์ยุวนา ศรีเอียง และครอบครัว ถวายเครื่องปั่นโลหิต ถังออกซิเจน เครื่องวัดไข้ ราคา 26700 บาท ถวายวัดกำแพงแลง วัดกำแพงแลง มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี