KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

EB 23 ขอเผยแพร่อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเขาย้อยประจำปีงบประมาณ 2562 12 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 23 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอผยแพร่ข้อมูล ขอนำแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 12 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 26 ขอเผยแพร่ กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยนอก 12 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 26 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 26 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 25 ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย 13 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 25 ขอเผยแพร่มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย 13 ชั่วโมงที่แล้ว
EB 25.6 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 25 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเผยแพร่รายงานการประชุม กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา 13 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB19 ขอนำกลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเผยแพร่ EB 19 กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา โรงพยาบาลเขายย้อย 13 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเผยแพร่ ขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขปี งบประมาณ 2562ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2562 13 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB18 ขอนำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ2562 13 ชั่วโมงที่แล้ว

กิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย


โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี