KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 25 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 15 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ร่างโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 13 มี.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการ 29 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ โรงพยาบาลเขาย้อย 4 ม.ค. 2561

กิจกรรม

โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณ คุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูล และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง ที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณคุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูลและห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้งที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อวัดกำแพงแลง นำกล้วยน้ำว้า จำนวนหนึ่งคันรถปิกอัพ มาบริจาคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ขอบพระคุณหลวงพ่อม
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อวัดกำแพงแลง นำกล้วยน้ำว้า จำนวนหนึ่งคันรถปิกอัพ มาบริจาคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณโพธิ์และคุณแดง สมรมิตร ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณโพธิ์และคุณแดง สมรมิตร ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี