สถานที่ตั้งโรงพยาบาลเขาย้อย


136/2 หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140


แผนที่