นางทรรศพร และ นายเซ็ม เอนกพรพิบูล และคณะ ร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย๋ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560


     วันที่ 26 กันยายน 2560 ขอขอบคุณ นางทรรศพร - นายเซ็ม เอนกพรพิบูล และคณะ ร่วมบริจาควัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย๋ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี