โรงพยาบาลเขาย้อย จัดทีมออกหน่วยเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ พร้อมนำอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ มอบให้แก่พี่น้องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย และประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560


     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดทีมออกหน่วยเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ พร้อมนำอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ มอบให้แก่พี่น้องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย และประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งประสบปัญหาจากอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้ม ให้ทุกคนมีพลังใจ