โรงพยาบาลเขาย้อย ประกาศมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560


     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย น.ส.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย ประกาศมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน องค์กรต้นแบบเสริมสร้างวินัยการจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุเมื่อใช้ยานพาหนะ้ ปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน