โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณ คุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูล และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง ที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อยขอขอบพระคุณ
คุณเซ็ม - คุณทรรศพร เอนกพรพิบูล
และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี. พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง
ที่บริจาคเครื่องมือทางการแพย์ และผ้าปูเตียงผู้ป่วย 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561