โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทพัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเขาย้อย เพื่อปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ม
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทพัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเขาย้อย เพื่อปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561