โรงพยาบาลเขาย้อย ในวันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวัดกำแพงแลง และทุกท่านที่ร่วมทำบุญบริจาค
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561


แม่ชีบุญสม อรุณเศวก ได้มอบถังออกซิเจน

คุณยุวดี สีมันตธรรมกุล ได้มอบแผ่นรองผู้ป่วยติดเตียง

บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด ถวายเครื่องวัดความดันโลหิตสูง จำนวน 10 เครื่อง

คุณสุวิทย์ เพชราภิรัชต์และครอบครัว มอบเตียงนอนพร้อมที่นอนลม

รวมทั้งประชาชนที่มาทำบุญร่วมบริจาค ไม้เท้าสามขา , อุปกรณ์ทางการแพทย์, ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง ผ่านหลวงพ่อวัดกำแพงแลง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเขาย้อย ในวันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้ค่ะ