งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาย้อย การไฟฟ้าเขาย้อย และมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560


     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาย้อย การไฟฟ้าเขาย้อย และมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลเขาย้อย ประจำปี 2560