โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 10 ชุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จาก สโมสรโรตารีเพชรบุรี และ สีลม RC Mito-Minami, D-2820 & D -2820 &D-2670
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561


โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 10 ชุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561
จาก สโมสรโรตารีเพชรบุรี และ สีลม 
RC Mito-Minami, D-2820 & D -2820 &D-2670 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย ขอขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง