แม่ชีฤทธิ์ศรา หาญดำรงศ์ศักดิ์ มอบเครื่องตรวจฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ให้กับ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2561


2 ตุลาคม 2561 แม่ชีฤทธิ์ศรา หาญดำรงศ์ศักดิ์ 
มอบเครื่องตรวจฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 
ให้กับ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
โรงพยาบาลเขาย้อยและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง