วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดกำแพงแลง ได้จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณร 9 รูป และได้มอบ ข้าวสารจำนวน 18 ถุง
โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2561


วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดกำแพงแลง

ได้จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณร 9 รูป และได้มอบ ข้าวสารจำนวน 18 ถุง

ให้กับ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลเขาย้อยและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง