สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561


วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 500คน
ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี