ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายงานสรุปแผนซื้อ วิทยาศาตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนซื้อยา ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ สรุปแผนซื้อจ้าง ปี 2562 ผู้ดูแล
27 ก.ย. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล
24 ส.ค. 2561 แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน e-GP ผู้ดูแล
26 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
25 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
8 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ผู้ดูแล
8 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่ EB 19 กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา โรงพยาบาลเขายย้อย ผู้ดูแล
3 เม.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน ผู้ดูแล
30 มี.ค. 2561 คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร ผู้ดูแล
25 มี.ค. 2561 ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
24 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
16 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
15 มี.ค. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ผู้ดูแล
13 มี.ค. 2561 ขอเผยแพร่ร่างโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
29 ม.ค. 2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ดูแล
4 ม.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
18 ธ.ค. 2560 ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ผู้ดูแล
18 ธ.ค. 2560 รายงานวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อจ้าง ปี 2561 ทั้งหมด ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียด ซื้อยา ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อยา ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล