ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อคอมฯ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนซื้อวัสดุก่อสร้าง ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดจัดซื้อวัสดุบริโภค ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนจัดจ้างเงินเดือน ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียด แผนงานและแผนโครงการ (เงินบำรุง) ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผน ต่อพรบ.และประกันภัยรถยนต์ ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปี 2561 ผู้ดูแล
10 ก.ย. 2560 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแล